fbpx

HauSport verkkokauppa rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja HauSportin asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston ja verkkokaupan käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä
HauSport Y-tunnus 1997570-5
Koulukatu 8, 88900 KUHMO
Asiakaspalvelu
ma – pe 10-17
044 982 6575
info@hausport.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riikka Heikkinen
045 121 0915
info@hausport.fi

3. Rekisterin nimi
HauSport verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Verkkosivusto
Verkkosivustomme osoite: https://www.hausport.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, tilausten, laskutuksen, perinnän ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Henkilötietoa ei luoda pelkästään käyttäjän ja sivuston välisen vuorovaikutuksen pohjalta. Henkilötietoa muodostuu myös teknisistä prosesseista, kuten evästeistä, analytiikasta ja kolmannen osapuolen upokkeista.

6. Evästeet
Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee, tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan, kun selainikkuna suljetaan.
Kun kirjaudut sisään, asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

7. Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivusto voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

8. Rekisterin tietosisältö
Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat HauSportin asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, rekisterinpitäjään tai työntekijöihin yhteydessä olleita henkilöitä tai HauSport verkkosivuston vierailijoita. Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
• Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.
• Ostotapahtuma- ja asiointitiedot HauSport sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, sekä yhteydenotot HauSportin työntekijöihin ja palveluihin.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

9. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Henkilöltä itseltään yhteydenoton yhteydessä, palveluun rekisteröidyttäessä, ostotapahtuman yhteydessä sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
• Suostumuksella henkilöltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

10. Tietojen luovutukset
Voimme siirtää tietojasi yhteistyökumppaneillemme. Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia, tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tietojen siirtoa tai luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

13. Kuinka kauan säilytämme tietojasi
Säilytämme analytiikkatietoa vuoden ja palvelun ostotapahtumiin liittyvää tietoa kymmenen vuotta.
Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

14. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hausport.fi.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
VASTUSTAMISOIKEUS
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
POISTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu perusteltu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUUTUS JA MARKKINOINTIKIELTO
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme.

15. Yksityisyydensuoja
HauSport kunnioittaa yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi.

16. Muutokset HauSport verkkokaupan tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen
Tätä tietosuoja- ja rekisteriselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai yhteystietojen muuttuessa. Tämä tietosuoja- ja rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 22.6.2020.